Czas wojaży: komu zaufać?

Jak sprawdzić firmę turystyczną
Czas wakacji, to okres wzmożonego ruchu turystycznego. Dlatego - by uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek – warto pamiętać o kilku ważnych sprawach. Każdy przedsiębiorca organizujący imprezy turystyczne powinien posiadać wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystyki marszałka województwa. Rejestrując firmę turystyczną należy wykazać m.in. zabezpieczenie finansowe. Wydawana zgoda na działalność jest bezterminowa mimo to firma co roku musi przedstawiać zabezpieczenie finansowe ważne na kolejny rok. Obejmuje ono pokrycie kosztów powrotu do domu turystów przebywających za granicą oraz pokrycie zwrotu wpłat w razie niewywiązania się przez biuro z warunków umownych. Klient biura podróży może poprosić o okazanie bieżącego wpisu do rejestru. Jego numer powinien też znajdować się na każdej umowie zawieranej między podróżnym a biurem. Na jego podstawie w Wydziale Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego można dowiedzieć się, czy dane biuro działa zgodnie z prawem oraz czy wpis do rejestru jest dalej aktualny. Ponadto istnieje możliwość zweryfikowania legalności biura podróży na ogólnodostępnej stronie internetowej Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Ministerstwa Sportu i Turystyki. Obecnie na liście znajduje się 426 biur z województwa śląskiego. Wybierający się w podróż musimy pamiętać, że agent, który sprzedaje imprezy innych organizatorów posiadających wpis do rejestru, sam jest zwolniony z tego obowiązku i działa jedynie jako zwykły przedsiębiorca. Działalność agenta opiera się na umowie agencyjnej zawartej z danym organizatorem. Umowa z klientem natomiast zawierana jest na druku organizatora, gdzie jedynie występuje pieczątka agenta, który sprzedał imprezę. Całą odpowiedzialność za organizację imprezy ponosi zawsze organizator. Jeśli jesteśmy niezadowoleni z usługi, możemy złożyć skargę. W przypadku składania skarg powinniśmy pamiętać, że jeżeli biuro turystyczne nie ustosunkuje się do reklamacji na piśmie w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, uważa się że uznało reklamację za uzasadnioną. Jeżeli odpowiedź biura nie jest dla nas satysfakcjonująca roszczenia można skierować na drogę sądową lub do Urzędu Marszałkowskiego. W takim wypadku występuje on jako mediator między klientem a biurem. W ubiegłym roku do Urzędu wpłynęło 38 skarg na operatorów z województwa. W tym roku – 6. Pytania w sprawie biur należy składać do Wydziału Turystyki i Sportu , Katowice, ul. Ligonia 46 II piętro pokój 362, nr tel. 32 207 73 62)
Linki do stron zewnętrznych
Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych
tagi: