Dyskusja wokół konkursu na dyrektora WUP

O zatwierdzenie przez Marszałka Województwa Śląskiego Bogusława Śmigielskiego wyników konkursu na dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach postulował dziś podczas konferencji prasowej wicemarszałek Zbyszek Zaborowski.
„Będziemy domagać się, żeby wyniki konkursu zostały zaakceptowane, ponieważ konkurs przeprowadzony został zgodnie zobowiązującym prawem. Wątpliwości prawne pojawiły się dopiero po jego rozstrzygnięciu, wcześniej nie były zgłaszane. O wyborze Grzegorza Sikorskiego przesądziła jego wiedza merytoryczna i umiejętność autoprezentacji.” – argumentował Zbyszek Zaborowski. „Konkursy, które przeprowadzamy muszą mieć prawidłową podstawę prawną. W tym przypadku nastąpił błąd i dlatego musieliśmy unieważnić konkurs.” – skomentował Marszałek Województwa Śląskiego Bogusław Śmigielski. Przygotowując konkurs oparto się na obowiązującej w Urzędzie Marszałkowskim procedurze naboru na stanowiska urzędnicze. Przyjęty tryb okazał się jednak błędny, gdyż w przypadku wyboru dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy procedurę tę regulują dodatkowe przepisy, w tym m.in. ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Błąd ten – zdaniem prawników – mógł podważyć prawidłowość przeprowadzenia konkursu, a przez to prowadzić do wyłonienia kandydata z naruszeniem przepisów prawa. „Pytanie o to, czy nie ma błędów w procedurze zostało zadane przez jednego z członków komisji już podczas konkursu.” – dodaje marszałek. Opinia prawna potwierdziła zgłaszane wątpliwości. Pomimo tego sporu wicemarszałek Zbyszek Zaborowski pozytywnie ocenił współpracę członków Zarządu Województwa Śląskiego. „Od półtora roku w Województwie Śląskim realizowane jest porozumienie koalicyjne między Sojuszem Lewicy Demokratycznej i Platforma Obywatelską. Zawarliśmy je w dobrej wierze z myślą o realizacji Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego. Dotyczy ona także nadzoru nad instytucjami podległymi samorządowi województwa. W interesie województwa leży powoływanie kompetentnych ludzi do ich kierowania” – dodał wicemarszałek. „Byłoby źle, gdybyśmy myśleli o rozwiązaniu koalicji z powodów personalnych.” – powiedział Bogusław Śmigielski. Kolejny konkurs na stanowisko dyrektora WUP ogłoszony będzie w możliwie najkrótszym czasie. W konferencji uczestniczył Henryk Moskwa, radny Sejmiku Województwa Śląskiego, przewodniczący OPZZ Województwa Śląskiego.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.