Ogłoszono wyniki konkursu na program ścieżki edukacyjnej

18 grudnia 2001 Marszałek Województwa Śląskiego dr Jan Olbrycht wręczył nagrody w konkursie na program ścieżki edukacyjnej: Edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie
Laureatami zostali:
  • I nagroda - mgr Haliny Nocoń, SP nr 16 w Pszczynie Studzienicach oraz mgr Barbary Sopot-Zembok, Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej za Program dla klas IV-VI "Nasz świat",
  • II nagroda - Hanny Pyka, SP nr 2 w Knurowie,
  • III nagroda - Doroty Łoś, SP nr 12 w Częstochowie i Doroty Pliszka, SP nr 12 w Częstochowie za program "Gniazdo" - moduł ścieżki edukacyjnej dla szkoły podstawowej,
  • III nagroda - Krystyny Ścigała z Piekar Śląskich za opowieść o Górnym Śląsku "Kraina europejskich wpływów i szans".
W konkursie przyznano także wyróżnienie mgr Jolancie Krzesłowskiej i mgr Bernadecie Seweryn z Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Tychach za prace "Witaminy 'M', 'J' i 'A'", program nauczania dla klas I-III Gimnazjum. Organizatorem konkursu był Zarząd Województwa Śląskiego oraz Komisja Edukacji, Kultury i Nauki Sejmiku Województwa Śląskiego przy współpracy Śląskiego Kuratora Oświaty. W konkursie uczestniczyć mogli nauczyciele oraz pracownicy zakładów kształcenia nauczycieli i uczelni wyższych, a także studenci kierunków nauczycielskich na uczelniach wyższych oraz słuchacze zakładów kształcenia nauczycieli. W konkursie wzięło udział 193 nauczycieli z Województwa Śląskiego. Zgłoszono 110 prac. Celem konkursu było inicjowanie i wspieranie prac związanych z tworzeniem autorskich programów nauczania dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, promowanie działań związanych z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego w edukacji szkolnej oraz upowszechnianie najbardziej wartościowych propozycji programowych w szkołach i placówkach Województwa Śląskiego. Konkurs był także okazją do współpracy i wymiany doświadczeń dotyczących propozycji programowych i organizacyjnych w edukacji regionalnej. Przy ocenie pracy brano pod uwagę m.in. poprawność merytoryczną, dostosowanie treści do specyfiki regionu i środowiska lokalnego, uwzględnienie szczegółowych celów kształcenia i wychowania oraz nowatorskie propozycje rozwiązań zakładające m. in. współpracę zespołów przedmiotowych. Wręczenie nagród było jednym z punktów Regionalnej Konferencji Edukacyjnej "Edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie".