Spotkanie opłatkowe

2 stycznia 2002 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku odbyło się Śląskie Spotkanie Opłatkowe
Zostało ono zorganizowane przez Marszałka Województwa Śląskiego. W spotkaniu z udziałem ok. 60 przedstawicieli samorządu uczestniczyli Marszałek dr Jan Olbrycht, Wicemarszałek dr Grzegorz Szpyrka, Członek Zarządu Jerzy Guła oraz Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Ryszard Ostrowski. W uroczystości uczestniczył także Arcybiskup Metropolita Katowicki ks. Damian Zimoń oraz Wicewojewoda Śląski Marian Ormaniec. Spotkanie opłatkowe dla środowisk samorządowych organizowane jest przez samorząd województwa co roku.