Z Węgrami o wspólnej promocji i funduszach unijnych

Delegacja Województwa Śląskiego, na czele z marszałkiem Bogusławem Śmigielskim, złożyła oficjalną wizytę w regionie Borsod-Abaúj-Zemplén na Węgrzech

Rozmowy dotyczyły wzajemnej promocji i wymiany wystawienniczej podczas targów turystycznych „Intourex” w Sosnowcu i „Let's go on holiday” w Miszkolcu. Omówione zostały kwestie wymiany kulturalnej, w tym m.in. organizacji warsztatów tańca dla węgierskich zespołów folklorystycznych w Koszęcinie oraz występów zespołów folklorystycznych z Węgier podczas Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Oba regiony zainteresowane są współpracą w zakresie doradztwa rolniczego oraz doświadczalnictwa odmianowego. Odrębnym wątkiem rozmów była rewitalizacja terenów poprzemysłowych i ich ponowne wykorzystanie do celów społecznych, gospodarczych i środowiskowych. Mówiono także o możliwości realizacji wspólnych projektów w ramach dwóch programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej: Programu Operacyjnego Współpracy Transnarodowej dla Europy Środkowej 2007 – 2013 oraz Programu Operacyjnego Współpracy Międzynarodowej INTERREG IV C.

Szczególne zainteresowane strony węgierskiej wzbudził sposób podziału środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Chwalono pomysł wyodrębnienia projektów kluczowych oraz podziału środków w ramach programu rozwoju subregionów. Borsod-Abaúj-Zemplén, podobnie jak Województwo Śląskie jest regionem bardzo różnorodny. Władze regionalne szukając pomysłów na usprawnienie rozdziału środków z Unii Europejskiej, chętnie skorzystają z naszych doświadczeń.

Reprezentanci województwa zwiedzili Muzeum Borsod-Abaúj-Zemplén i gościli w opuszczonej wiosce Derenku, gdzie w latach 1717 - 1943 żyła mniejszość polska.

W spotkaniach uczestniczył wicemarszałek Zbyszek Zaborowski. Ze strony węgierskiej w rozmowach wzięli udział m.in. dr Ferenc Ódor - przewodniczący regionu i István Lehóczek - mer Emőd.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.