Sierpniowa sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

Hołd pamięci Henryka Sławika, kolejne pieniądze na Orliki i debata wokół planów połączenia szpitali to jedne z głównych punktów powakacyjnych obrad radnych

Podczas sesji przypomniano sylwetkę Henryka Sławika, bohatera trzech narodów: Polski, Węgier i Izraela. Jego dokonania przedstawił Aleksander Fiszer, prezes stowarzyszenia „Henryk Sławik - pamięć i dzieło".  Był Ślązakiem, uczestniczył w trzech powstaniach śląskich. Po klęsce wrześniowej w 1939 r. znalazł się na Węgrzech, gdzie organizował pomoc dla internowanych wojskowych i cywilnych uchodźców. We współpracy z Węgrami wystawiał uchodźcom dokumenty, które wielu z nich - zwłaszcza uciekającym z Polski Żydom - uratowały życie. Zamordowany został w hitlerowskim obozie Mauthausen. Pośmiertnie uhonorowany został tytułem Sprawiedliwego wśród Narodów Świata przez izraelski instytut Yad Vashem. Radni obejrzeli film „Henryk Sławik, polski Wallenberg" oraz powstały w Izraelu reportaż filmowy „Henryk Sławik po hebrajsku".

 Sejmik udzielił pomocy finansowej 49 miastom i gminom w kwocie 17,3 mln zł na budowę kompleksów sportowych „Moje boisko Orlik 2012". Zmiana wysokości dofinansowania w stosunku do uchwały Sejmiku z 18 lutego 2009 r. wynika z tego, że początkowo w ramach tego programu miało powstać 55 obiektów, a po rezygnacji kilku miast i gmin, ostatecznie zrealizowanych zostanie 52 kompleksów sportowych. 

Podjęte zostały uchwały m.in. w sprawie nadania statutu Zespołowi Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Tychach (poprzez utworzenie Pracowni Endoskopii)  oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublińcu (poprzez utworzenie oddziału psychiatrycznego ogólnego i likwidację oddziału psychiatrycznego internistycznego oraz oddziału leczenia alkoholowych zespołów abstynenckich).

Radni nie wyrazili zgody na połączenie dwóch częstochowskich szpitali:  Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny  i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. prof. dr Witolda Orłowskiego, a także dwóch katowickich jednostek- Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych oraz Wojewódzkiego Zespołu Ochrony Zdrowia Matki, Dziecka i Młodzieży.