Rozmawiano o doświadczeniach Katalonii jako regionu europejskiego

Województwo Śląskie atrakcyjne dla Katalonii
19 lutego 2002 Marszałek Województwa Śląskiego dr Jan Olbrycht spotkał się z Prezydentem Rządu Autonomicznego Katalonii Panem Jordi Pujolem. W czasie spotkania dyskutowano o warunkach inwestowania w województwie oraz przedstawiono możliwości przyszłej współpracy. Zaprezentowano także potencjał rozwojowy Województwa Śląskiego w kontekście przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Podczas spotkania szef rządu stwierdził, iż przystąpienie Polski do Unii Europejskiej nie będzie miało negatywnych konsekwencji dla regionu oraz tożsamości jego mieszkańców. Uczestnictwo w Unii jest pierwszym warunkiem powtórzenia sukcesu Hiszpanii – podkreślił Prezydent. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Minister ds. Przemysłu, Handlu i Turystyki w Autonomicznym Rządzie Katalonii Antonio Subira I Claus i Sekretarz Generalny ds. Stosunków Międzynarodowych Joaquin Llimona I Balcells. Spotkanie z Marszałkiem Olbrychtem było najważniejszym punktem jednodniowej wizyty Prezydenta Pujola w Województwie Śląskim. W programie wizyty znalazło się także spotkanie z Wojewodą Śląskim Lechosławem Jarzębskim, uroczystość inauguracji nowego obiektu firmy Mecalux i wizyta w firmie ROCA – największych inwestorów katalońskich w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Na zakończenie konferencji prasowej Prezydent Jordi Pujol zadeklarował „Dołożę wszelkich starań by zachęcić kolejne katalońskie firmy do inwestowania w Województwie Śląskim”.