Gmina Fair Play - nowa jakość w polskich samorządach

Samorządy zainteresowane udziałem w IX edycji konkursu mogą zgłaszać deklaracje uczestnictwa do 15 marca 2010 roku

Tegoroczną edycję konkursu w Województwie Śląskim objął patronatem honorowym marszałek Bogusław Śmigielski.

Konkurs „Gmina Fair Play" jest inicjatywą skierowaną do wszystkich gmin, które dbając o interesy społeczności lokalnych, stwarzają na swym terenie możliwie najlepsze warunki dla rozwoju działalności gospodarczej i inwestycyjnej. Podstawowym celem konkursu jest popularyzowanie etyki w działalności samorządów, przejrzystości procedur oraz postaw godnych naśladowania, sprzyjających podejmowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych.

Weryfikacja gmin biorących udział w konkursie przebiega dwuetapowo. W I etapie weryfikowane są ankiety konkursowe, w których gminy dokonują samooceny swoich działań, prezentując swoje dotychczasowe dokonania i plany na przyszłość. W II etapie odpowiednio przygotowani audytorzy w celu weryfikacji danych zawartych w ankietach przeprowadzają audyty w gminach. Dodatkowym elementem weryfikacji jest badanie losowo wybranych inwestorów prowadzących inwestycje na terenie gmin ubiegających się o certyfikat. Suma przyznanych przez audytorów i inwestorów ocen decyduje o przyznaniu gminie certyfikatu „Gmina Fair Play".

Do udziału w ubiegłorocznej, VIII edycji konkursu zgłosiło się 155 samorządów z całej Polski. Ostatecznie Kapituła Konkursu wyłoniła 152 gminy, które spełniły wymagania konkursu i przeszły pozytywnie procedurę weryfikacyjną uzyskując tym samym tytuł i certyfikat „Gmina Fair Play" 2009 - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji.

W IX edycji kategorie konkursowe uległy zmianie. Tegoroczna edycja prowadzona będzie w sześciu kategoriach: gmin wiejskich agro, gmin wiejskich wielofunkcyjnych, miasteczek i małych miast, średnich miast, dużych miast oraz gmin turystycznych.

Jedną z najważniejszych korzyści wynikających z udziału w programie „Gmina Fair Play" jest szeroka promocja i możliwość zaprezentowania dokonań gmin oraz ich planów na szerszym forum. Jak podkreślają Laureaci - tytuł i certyfikat „Gmina Fair Play" jest dla samorządowców mobilizacją do stałego utrzymywania najwyższego poziomu jakości usług oferowanych inwestorom. Dzięki udziałowi w programie, na podstawie badania losowo wybranych inwestorów (przedsiębiorców i osób prywatnych, którzy na terenie gminy zrealizowali bądź realizują inwestycje), gminy mają możliwość zapoznania się z ich oceną. Ponadto, dzięki udziałowi w wydarzeniach organizowanych w ramach każdej edycji programu (m.in. spotkaniach warsztatowych czy dorocznej gali finałowej „Gmina Fair Play"), gminy mają okazję do wymiany informacji, doświadczeń oraz nawiązania współpracy z innymi samorządami, które osiągają sukcesy na polu przyciągania inwestorów.

W tym roku po raz drugi przyznane zostaną nagrody specjalne dla „Samorządowego Menedżera Roku", który jest wybierany spośród osób zaangażowanych w sposób szczególny w rozwój gminy. Kandydaci mogą być zgłoszeni tylko w jednej z dziedzin:

  • innowacyjność w zakresie promowania inwestycji,
  • szczególny wkład w rozwój społeczności lokalnej,
  • wsparcie niekonwencjonalnych projektów inwestycyjnych realizowanych na terenie gminy,
  • szczególny wkład w rozwój etyki samorządowej i rządów prawa, 
  • szczególny wkład w rozwój współpracy europejskiej na szczeblu lokalnym i regionalnym,
  • wybitny wkład w kreatywne wykorzystanie kapitału ludzkiego w samorządzie lokalnym oraz w podniesienie jego poziomu edukacyjnego,
  • inne wybitne osiągnięcia gospodarcze, społeczne i kulturalne realizowane w ramach instytucji samorządowej.

Konkurs organizowany jest przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, a afiliowany przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

Linki do stron zewnętrznych
Więcej o konkursie na stronie organizatora
tagi: