Zmarł radny Leszek Piotrowski

Kondolencje Marszałka Województwa Śląskiego i Przewodniczącego Sejmiku

Z wielkim żalem i smutkiem

przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 mecenasa Leszka Piotrowskiego
 radnego Sejmiku Województwa Śląskiego III kadencji

 Osoby zasłużonej dla tworzenia demokratycznej i wolnej Polski

Rodzinie Zmarłego
wyrazy najgłębszego współczucia składają


Marszałek Bogusław Śmigielski
i Zarząd Województwa Śląskiego

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

naszego kolegi

Mecenasa Leszka Piotrowskiego

Radnego Sejmiku Województwa Śląskiego III kadencji
Senatora RP I i II kadencji
Posła na Sejm RP III kadencji
uczestnika obrad Okrągłego Stołu
cenionego adwokata

Rodzinie i najbliższym
składamy wyrazy najgłębszego współczucia

Radni Sejmiku Województwa Śląskiego