Po pracę w Polsce w Czechach i na Słowacji

III Transgraniczne Targi Pracy, Przedsiębiorczości i Edukacji cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców po obu stronach granicy

Najwięcej ofert skierowanych było do lektorów językowych, wykwalifikowanych górników, inżynierów, programistów, handlowców, projektantów, kierowców, magazynierów. Nie oznacza to, że pozostali odeszli z kwitkiem, bowiem wielkim zainteresowaniem cieszyły się porady i seminaria. Zainteresowani mogli dowiedzieć się, jak założyć i prowadzić firmę w Czechach, na Słowacji lub w Polsce. Radcy prawni udzielali porad w zakresie prawa pracy, a na osobnych stanowiskach można było uzyskać informacje o systemach podatkowych, socjalnych, prawnych i administracyjnych obowiązujących w krajach uczestniczących w Targach. Sytuację na transgranicznym rynku pracy przedstawili ze strony słowackiej Pani Eleonora Nekorancova – dyrektor Urzędu Pracy w Cadcy, Pan Libor Cerny – dyrektor Urzędu Pracy we Frydku Mistku oraz Pan Mirosław Ruszkiewicz – wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach. Uczestnicy seminarium wskazywali na widoczne korzyści płynące ze swobody zatrudnienia w obrębie państw grupy Schengen, szczególnie, gdy podjęcie pracy za granicą nie wymaga zmiany miejsca zamieszkania. W Targach brały udział polskie i słowackie urzędy pracy z terenów przygranicznych, liczni pracodawcy, agencje zatrudnienia, instytucje wspierające przedsiębiorczość oraz uczelnie wyższe. Patronat nad III Transgranicznymi Targami Pracy, Przedsiębiorczości i Edukacji objął Marszałek Województwa Śląskiego Bogusław Śmigielski.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.