Powódź: starania o specjalne środki

Marszałek Województwa Śląskiego podjął działania mające na celu pozyskanie środków z rezerwy Funduszu Pracy na likwidację skutków powodzi. Szacuje się, że do województwa śląskiego powinno trafić nawet kilkanaście milionów złotych

„Do 21 maja dyrektorzy Powiatowych Urzędów Pracy mają czas na złożenie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy projektów nakierowanych na likwidację skutków powodzi. Mają one dotyczyć zatrudnienia osób bezrobotnych przy pracach interwencyjnych, robotach publicznych,  pracach społecznie użytecznych na terenach dotkniętych żywiołem" - mówi Bogusław Śmigielski.

Po tym terminie wniosek zostanie przekazany do Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Rezerwa Funduszu może być rozdzielona m.in. na pomoc regionom poszkodowanym przez powódź.