VII Forum Inwestycyjne SILESIA otwarte

14 maja 2002 Marszałek Województwa Śląskiego dr Jan Olbrycht uroczyście otworzył VII Forum Inwestycyjne SILESIA
Forum Inwestycyjne SILESIA jest imprezą seminaryjno–targową przeznaczoną dla krajowych i zagranicznych inwestorów poszukujących nowych możliwości inwestowania w Województwie Śląskim. Forum jest największą imprezą tego typu w regionie. Organizatorami tegorocznej imprezy jest Zarząd Województwa Śląskiego oraz Międzynarodowe Targi Katowickie. W otwarciu zorganizowanego na terenie MTK forum uczestniczyli m.in. Przewodniczący Samorządu Kraju Żylińskiego Jozef Tarčák, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Ochrony Środowiska Czesław Śleziak oraz Wicemarszałek Województwa Śląskiego Lucjan Kępka. „Chcemy w czasie Forum pokazać zarówno stary, ale funkcjonujący przemysł ciężki, ale także przedstawić Województwo Śląskie jako obszar rozwoju nowoczesnych, zaawansowanych technologii. Chcemy pochwalić się potencjałem intelektualnym województwa – naszym największym atutem” – powiedział w trakcie otwarcia Marszałek Olbrycht. W Forum uczestniczą gminy i powiaty regionu, przedstawiciele regionów współpracujących z Województwem Śląskim, członkowie instytucji gospodarczych z Francji, Włoch i Wielkiej Brytanii oraz przedsiębiorcy i inwestorzy. W ramach dwóch dni Forum odbędzie się pięć konferencji tematycznych, dotyczących inwestycji zagranicznych, współpracy gospodarczej ze wschodem oraz barier administracyjnych utrudniających inwestycje . W ramach Forum odbędzie się także II Międzyregionalna Konferencja „Autostrada Firm Nowych Technologii” oraz Polsko–Francuskie Forum Gospodarcze. Szczegółowy program Forum Inwestycyjnego oraz imprez towarzyszących