www.silesia-region.pl najlepszym serwisem wojewódzkim

Raport: Administracja Publiczna w Sieci 2002
W opublikowanym 14 maja br. przez Stowarzyszenie Internet Obywatelski raporcie „Administracja Publiczna w Sieci 2002”, serwis Województwa Śląskiego okazał się najlepszym spośród wszystkich stron internetowych urzędów marszałkowskich i wojewódzkich w Polsce. Jako silne strony serwisu wymieniono m.in. katalog uchwał wraz z wyszukiwarką, zamieszczenie licznych adresów e–mailowych i danych teleadresowych, możliwość pobierania urzędowych formularzy oraz dużo praktycznych informacji o województwie. Przy ocenie stron WWW użyto metody WAES (Website Attribute Evaluation System) – Wielokryterialnego Systemu Oceny Serwisów Internetowych koncentrującej się na dwóch kategoriach: przejrzystości serwisu i jego interaktywności. Strona www.silesia-region.pl otrzymała w sumie 28 (na 41) punktów WAES. W badaniu serwisów WWW polskich instytucji administracji publicznej najlepszy wynik uzyskała strona Ministerstwa Finansów (29 pkt.). Wśród urzędów wojewódzkich najwyższą ocenę (24 pkt.) dostał serwis Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
Linki do stron zewnętrznych
Pełny raport dostępny na stronie www.e-gov.pl