Konferencja „Unia Europejska w regionach”

Rozmawiano o problemach terenów poprzemysłowych
Rekultywacja terenów poprzemysłowych w aspekcie ochrony środowiska była tematyką regionalnej konferencji z cyklu „Unia Europejska w regionach” organizowanej przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej i Ambasadę Królestwa Danii. W czasie obrad Wicemarszałek Województwa Śląskiego Lucjan Kępka wskazał na inne poza ekologicznymi, problemy związane z terenami poprzemysłowymi, takie jak niewystarczające środki finansowe, brak uregulowań własnościowych i prawnych tych terenów. „Chcemy, podobnie jak to ma miejsce w innych regionach europejskich, powołać instytucję zajmującą się problematyką terenów poprzemysłowych w skali całego regionu” – powiedział Wicemarszałek Kępka. Powołanie takiej instytucji pozwoli na przygotowanie konkretnych rozwiązań, zdobycie funduszy unijnych na ich realizację oraz wykorzystanie doświadczeń regionów europejskich współpracujących z Województwem Śląskim. W odbywającym się 27 maja 2002 w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach spotkaniu uczestniczyli m.in. Ambasador Królestwa Danii Laurids Mikaelsen, Wojewoda Śląski Lechosław Jarzębski oraz Dyrektor Departamentu Obsługi Komitetu Integracji Europejskiej Tomasz Nowakowski. W czasie konferencji mówiono także o aktualnym stanie negocjacji w obszarze ochrony środowiska oraz przyszłej prezydencji Danii w UE. Radca Handlowy Ambasady Królestwa Danii Niels Freese przedstawił sposoby rekultywacji terenów poprzemysłowych stosowane w Danii. Omówiono także kwestie rekultywacji i zagospodarowania terenów zdegradowanych działalnością górniczą.