Na pomoc powodzianom

Decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej przyznane zostały środki z rezerwy Funduszu Pracy na aktywizację bezrobotnych przy usuwaniu skutków powodzi

„Blisko 14 mln zł trafi do województwa śląskiego z rezerwy Funduszu Pracy na likwidację skutków powodzi. Przyznana kwota pozwoli na zatrudnienie około 2 tys. osób bezrobotnych w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych oraz prac społecznie użytecznych" - mówi marszałek Bogusław Śmigielski. 

Pozyskane środki to wynik podjętych starań przez Marszałka Województwa, których efektem było złożenie przez 22 powiatowe urzędy pracy odpowiednich projektów związanych z aktywizacją bezrobotnych na terenach dotkniętych żywiołem.

Zgodnie z posiadaną informacją, rezerwa ministra ulegnie wkrótce zwiększeniu o 800 mln zł. Środki te przeznaczone mają być dla samorządów województw i powiatów, na terenach których nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji na rynku pracy oraz wystąpiły klęski żywiołowe.

M.in. wnioskowaniu o te środki będzie poświęcona narada z dyrektorami powiatowych urzędów pracy zaplanowana na 29 czerwca.