Ogłoszono wyniki

25 maja 2002 ponad pół miliona mieszkańców z 30 miast i gmin Województwa Śląskiego wzięło czynny udział w VIII edycji "Sportowego Turnieju Miast i Gmin"
Sportowy Turniej Miast i Gmin to coroczna, jednodniowa impreza odbywająca się w ramach Światowych Dni Sportu. Uczestnictwo w turnieju polega na jak najszerszym udziale mieszkańców miast i gmin w zawodach i zabawach sportowych. Zwycięzcą jest gmina, w której największy odsetek mieszkańców brał aktywny udział w zawodach. W tym roku brano pod uwagę także wielkość środków finansowych samorządów przeznaczanych na sport oraz liczbę członków klubów i stowarzyszeń sportowych w poszczególnych miastach. Dziś w Gmachu Sejmu Śląskiego podsumowano przebieg tegorocznego turnieju. Wicemarszałek dr Grzegorz Szpyrka wręczył nagrody w poszczególnych kategoriach. Miasta i gminy zostały podzielone na 5 kategorii, według ilości mieszkańców. W kategorii miast do 10 tys. mieszkańców zwyciężył Sławków. W drugiej grupie (10-20 tys. mieszkańców) pierwsze miejsce, podobnie jak rok wcześniej zajęły Gorzyce. Spośród miast i gmin do 50 tys. najlepszy okazał się Myszków, natomiast w kategorii do 100 tys. zwyciężył Będzin, który zajął także pierwsze miejsce w tej grupie w skali kraju. W kategorii powyżej 100 tys. mieszkańców, ponownie zwycięzcą został Sosnowiec. Koordynatorem "Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2002" w regionie jest Zarząd Wojewódzki Śląskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Katowicach. Patronat nad imprezą objął Marszałek Województwa. W trakcie uroczystości wręczono puchar dla powiatów za najliczniejszy udział mieszkańców w turnieju. Wyróżnienie to otrzymał Sosnowiec, gdzie w zawodach uczestniczyło ponad 172 tys. osób oraz powiat będziński z 55 tys. uczestników.
Załączniki