I Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym

Dwie uczennice z Województwa Śląskiego znalazły się wśród dziesięciu laureatów I Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym
Dzisiaj, w Gmachu Sejmu Śląskiego Marszałek Województwa dr Jan Olbrycht złożył uczennicom osobiste gratulacje i wręczył upominki od samorządu województwa. Zapowiedział także przeprowadzenie podobnego konkursu w regionie. „Problematyka samorządowa nie należy do najłatwiejszych. Materia prawna tej dziedziny jest dosyć skomplikowana. Tym bardziej cieszy tak duże zainteresowanie tą tematyką wśród ludzi młodych” – stwierdził Jan Olbrycht – „Sukces w tym konkursie na pewno będzie miał wpływ na wybór kierunku studiów” – dodał Marszałek. Konkurs, w którym udział wzięło ponad trzy tysiące uczniów z całej Polski, adresowany był do młodzieży wszystkich szkół ponadgimnazjalnych, prowadzonych przez powiaty. Jego celem było sprawdzenie wiedzy o samorządzie terytorialnym, a także zainteresowanie uczniów problemami samorządu. Rywalizacja odbywała się w trzech etapach, w których uczestnicy przesyłali rozwiązane testy. W uroczystym finale, który odbył się 28 maja br. w Warszawie, wzięło udział 10 osób, których prace pisemne okazały się najlepsze. Wśród nich znalazły się Dorota Besaraba, uczennica III klasy V LO z Bielska–Białej – która zajęła piąte miejsce oraz Paulina Herudzińska – uczennica II klasy III LO w Dąbrowie Górniczej która zajęła miejsce szóste. Uroczyste zakończenie konkursu i wręczenie nagród nastąpiło 7 czerwca br. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Zwycięzcą konkursu został Wojciech Jasiński, uczeń LO w Szczucinie w Województwie Małopolskim. Organizatorzy konkursu – Związek Powiatów Polskich oraz Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, pragną w kolejnych edycjach zawrzeć umowy z niektórymi uczelniami wyższymi, tak aby w przyszłości trzej laureaci konkursu mogli otrzymać indeksy na wybrane, związane z administracją i zarządzaniem kierunki studiów.