Jak rozwiązać problem terenów poprzemysłowych?

Delegacja Nord-Pas de Calais w Województwie Śląskim
W piątek, 5 lipca br. Wicemarszałek Województwa Śląskiego Lucjan Kępka weźmie udział w polsko–francuskiej konferencji poświęconej problematyce monitoringu i zarządzania terenami poprzemysłowymi. W spotkaniu uczestniczyć będzie m.in. Marc Kaszyński – Dyrektor Publicznego Zakładu Gospodarowania Gruntami Nord–Pas de Calais, dr Rolf Tiggermann – były specjalista ds. rewitalizacji terenów poprzemysłowych Północnej Nadrenii–Westfalii oraz przedstawiciele instytucji zajmujących się ochroną środowiska. W programie spotkania zaplanowano dyskusje nt. organizacji i sposobów finansowania rewitalizacji terenów poprzemysłowych w regionach europejskich. Zaplanowana w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach konferencja jest częścią wizyty delegacji Nord–Pas de Calais w Województwie Śląskim. W programie przewidziano także prezentacje terenów poprzemysłowych w regionie, spotkanie z władzami Tychów i Gliwic oraz wizytę na terenach Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Załączniki
Program wizyty