Śląskie firmy uzyskają wsparcie z PHARE

Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać dotacje w ramach programów PHARE 2000 oraz PHARE 2000 Spójność Społeczno–Gospodarcza (PHARE ESC)
Od początku lipca w Województwie Śląskim trwa realizacja programów pomocowych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Firmy mogą ubiegać się o dotacje w ramach programów krajowych i regionalnych. Programy krajowe obejmują działania związane z rozwojem jakości usług i produktów, przygotowaniem do działania na rynku europejskim oraz wspieraniem innowacyjności. Kwota dotacji wynosi 7,74 mln euro dla planowanych 1560 projektów. Programy regionalne będą związane ze wspieraniem rozwoju przedsiębiorstw, eksportu oraz inwestycji. Dotacje będą przeznaczane na realizację usług doradczych oraz inwestycje. Województwo Śląskie otrzyma 6,46 mln euro na realizację około 2000 projektów w tym zakresie. Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego od lipca 2001 jest koordynatorem programów przeznaczonych dla sektora MŚP finansowanych ze środków programów PHARE 2000 ESC oraz Ministerstwa Gospodarki jako Regionalna Instytucja Finansująca (RIF). GARR prowadzi również działania w zakresie realizacji polityki rozwoju sektora MŚP określonej przez samorząd województwa w strategii rozwoju regionalnego. Więcej informacji nt. programów zamieszczono na stronach Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorstw.