Laserem w oko

Oddział Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ma nowoczesną chirurgiczną platformę laserową. Inwestycja została sfinansowana ze środków z budżetu samorządu województwa śląskiego

Laser femtosekundowy to pierwsze takie urządzenie w polskim szpitalu publicznym, także pierwsze, które dedykowane jest specjalnie do chirurgii transplantacyjnej. Zwiększenie liczby przeszczepów, zwłaszcza technikami warstwowymi, co jest już możliwe, pozwoli na efektywniejsze wykorzystanie tkanek i zwiększenie liczby zabiegów przeszczepień.

Nowe urządzenie pozwala na precyzyjne cięcie rogówki na zadanej głębokości i o ściśle określonym kształcie. Pozwala to osiągnąć prawie doskonałe dopasowanie loży biorcy i płatka dawcy do siebie. Korzyści tej metody to niski astygmatyzm, bardzo szybkie gojenie i rehabilitacja wzrokowa. Przeszczepianie stanie się tym samym precyzyjniejsze i da lepsze efekty. Urządzenie stwarza także możliwość zabiegów refrakcyjnych. Faktem stanie się wprowadzanie ringów śródrogówkowych w wykonaną laserem lożę czy też korekcja sferycznych wad refrakcji - krótkowzroczności i nadwzroczności.

Do kwalifikacji chorych platforma posiada zestaw diagnostyczny zawierający topograf, tomograf i aberrometr. Pozwalają one określić parametry pracy lasera.

„Wszystko wskazuje na to, że niebawem będziemy świadkami pewnej rewolucji w chirurgii rogówki, gdzie wysoce precyzyjne czynności, zarezerwowane dotąd dla lekarza, przejmie system laserowy. Wspomaganie pracy przez podobne urządzenia ma zapewnić jeszcze większą precyzję i szybszy pozytywny wynik" - mówi Dariusz Dobrowolski, szef sosnowieckiej okulistyki.