Młodzieżowa debata samorządowa Województwa Śląskiego

Spotkanie młodzieży w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach
27 września 2002 roku w Sali Sejmu Śląskiego w Katowice odbędzie się młodzieżowa debata samorządowa Województwa Śląskiego. Celem spotkania jest określenie działań potrzebnych dla rozwoju samorządności i zaangażowania ludzi młodych w sprawy środowiska i regionu. W czasie debaty poruszone zostaną m.in. kwestie kształtowania postaw obywatelskich poprzez realizację programów szkolnych, aktywności wspomagających rozwój samorządności wśród dzieci i młodzieży oraz uczestnictwa ludzi młodych we wspólnocie lokalnej i regionalnej, a zwłaszcza zagadnień współuczestniczenia młodzieży w podejmowaniu decyzji dotyczących środowiska lokalnego. Do udziału w debacie zaproszeni są nauczyciele, młodzież, przedstawiciele samorządów lokalnych oraz organizacji młodzieżowych i stowarzyszeń. Organizatorem debaty jest Marszałek Województwa Śląskiego przy współpracy Młodzieżowych Rad Miasta z Cieszyna, Częstochowy, Rybnika i Sosnowca. Wypełniony kwestionariusz dla uczestników należy – w terminie do 28 sierpnia br. – przesłać drogą elektroniczną na adres edukacja@silesia-region.pl, lub pocztą do Wydział Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego ul. Ligonia 46, 40–037 Katowice, pok. 488.
Załączniki
Szczegółowe informacje
Kwestionariusz - rtf (12 KB)
Kwestionariusz - pdf (43KB)