Konkursy na dyrektorów placówek edukacyjnych

Cztery placówki edukacyjne czekają na dyrektorów
Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkursy na stanowiska dyrektorów czterech placówek edukacyjnych Medycznego Studium Zawodowego w Wodzisławiu Śląskim, Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach, Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu oraz Centrum Języków Europejskich – Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Częstochowie. Do konkursów mogą przystąpić osoby posiadające wyższe wykształcenie magisterskie, ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania lub kurs zarządzania oświatą oraz co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej. Preferowani będą kandydaci posiadający stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego. Kandydaci mogą składać dokumenty do 2 września br. w Wydziale Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40–037 Katowice, pok. 488. Do wyboru dyrektorów powołana zostanie komisja konkursowa.
Załączniki
Regulamin konkursu na stanowisko dyrektora szkoły
Regulamin konkursu na stanowisko dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli
Regulamin konkursu na stanowisko dyrektora zakładu kształcenia nauczycieli 


tagi: