Sejmik uczcił ofiary Tragedii Górnośląskiej

Ostatnia niedziela stycznia będzie poświęcona mieszkańcom Górnego Śląska - ofiarom komunizmu

Podczas IV sesji Sejmiku Województwa Śląskiego radni podjęli uchwałę oddającą hołd ofiarom reżimu komunistycznego. Zgodnie z przyjętą rezolucją ogłasza się Dzień Pamięci o Tragedii Górnośląskiej 1945 roku, który będzie obchodzony co roku w ostatnią niedzielę stycznia. Regionalny dzień pamięci będzie formą uczczenia ofiar powojennych zbrodni Armii Czerwonej i władz komunistycznych - zamordowanych, wywiezionych do ZSRR oraz osadzonych w obozach i więzieniach.

W treści uchwały czytamy:

„Sejmik Województwa Śląskiego składa hołd tysiącom niewinnych i bezbronnych
mieszkańców Górnego Śląska, którzy od stycznia 1945 roku stali się ofiarami
masowych zbrodni Armii Czerwonej i komunistycznego aparatu bezpieczeństwa: zamordowanym, deportowanym do ZSRR, osadzonym w więzieniach i obozach.

Niech pamięć o ofiarach Tragedii Górnośląskiej będzie godnie uczczona przez mieszkańców województwa śląskiego."