Obrady EIRA w Katowicach

Europejskie regiony przemysłowe dla Śląska
O przemysłowych szansach Województwa Śląskiego rozmawiano podczas dzisiejszego spotkania Marszałka Jana Olbrychta z przedstawicielami Stowarzyszenia Europejskich Regionów Przemysłowych. W czasie rozmów zaprezentowano potencjał gospodarczy regionu, stan środowiska na terenach poprzemysłowych oraz sytuację osób zwalnianych z restrukturyzowanych przedsiębiorstw. Mówiono także o działaniach dotyczących terenów poprzemysłowych, w których wykorzystuje się unijne fundusze przedakcesyjne, a także o stanie przygotowań do przyjęcia funduszy strukturalnych. Odrębnym tematem była kwestia rewitalizacji terenów poprzemysłowych ujętych w Regionalnym Programie Operacyjnym. Spotkanie z władzami samorządowymi Województwa Śląskiego było jednym z punktów czterodniowej wizyty przedstawicieli EIRA w Polsce. "Rozmawialiśmy także o przystąpieniu naszego regionu do tego stowarzyszenia” – powiedział podczas konferencji prasowej Marszałek Olbrycht. W programie przewidziano także spotkania z przedsiębiorcami, zwiedzanie terenów poprzemysłowych oraz wizytę w Województwie Małopolskim. Stowarzyszenie Europejskich Regionów Przemysłowych – EIRA (European Industrial Regions Association) zostało zawiązane 3 maja 2002 podczas konferencji „Życie po stali" w szkockim mieście Moth–Twell. Utworzyły je dwie działające od lat organizacje – Stowarzyszenie Obszarów Stalowych CASTER i Stowarzyszenia Regionów Przemysłowych Europy RETI. Celem EIRA jest wspieranie wspólnych działań na rzecz restrukturyzacji i rozwoju obszarów przemysłowych w krajach Unii Europejskiej, a także w krajach kandydujących. Jako stowarzyszenie samorządów lokalnych i regionalnych, EIRA zamierza m.in. monitorować i kształtować politykę przemysłową Unii Europejskiej, reprezentować interesy regionów członkowskich, kształtować przyszłą politykę regionalną Unii oraz wpierać współpracę między regionami na rzecz restrukturyzacji przemysłu. Obecnie członkami EIRA jest wiele regionów europejskich z Finlandii, Francji, Danii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Szwecji, Włoch i Holandii. Członkami EIRA są m.in. regiony przemysłowe współpracujące z Województwem Śląskim, Nord–Pas de Calais z Francji i Północna Nadrenia–Westfalia z Niemiec.