Biuro regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli otwarte

Biuro Województwa Śląskiego w Brukseli otworzył w poniedziałek wieczorem Marszałek Jan Olbrycht - To będzie biuro nie tylko moje, ale całego regionu - zaznaczył marszałek podczas ceremonii otwarcia
Do zadań biura należy m.in. występowanie w interesie regionu w Komisji Europejskiej, Parlamencie Europejskim oraz Komitecie Regionów, promocja Województwa, gromadzenie i weryfikacja informacji, a także lobbing na rzecz składanych do Komisji Europejskiej projektów regionalnych, organizacja staży w instytucjach europejskich, pośrednictwo w zdobywaniu partnerów w celu wspólnego pozyskiwania środków europejskich. Do współpracy przy tworzeniu biura zaproszono instytucje wspierające rozwój regionalny, instytucje finansowe, uczelnie wyższe, związki gmin i powiatów oraz izby gospodarcze. Partnerami zagranicznymi przedsięwzięcia są Północna Nadrenia–Westfalia oraz Walia. Regiony te zorganizowały staże dla przyszłych pracowników biura Województwa Śląskiego. Przy tworzeniu biura wzorowano się na zasadach funkcjonowania biura regionu Walii (Welsh European Center) w Brukseli. Docelowo biuro regionalne powinno reprezentować interesy wielu regionalnych instytucji. Taki model funkcjonowania biura spotyka się z większą przychylnością instytucji Unii Europejskiej. Na otwarcie przyjechali również Wiceprzewodniczący Sejmiku Marek Trombski oraz ambasador Polski przy UE Marek Grela. Udział w uroczystości wziął również ambasador Polski w Belgii Iwo Byczewski oraz przedstawiciele regionów współpracujących m.in. z Czech, Włoch i Niemiec. Biuro Województwa Śląskiego mieści się w centrum Brukseli w budynku biurowym naprzeciw Pałacu Królewskiego i zajmuje 25m2. Jego kierownikiem jest Justyna Piątek, zatrudniona w Urzędzie Marszałkowskim od 1998. Przewidywany roczny koszt utrzymania biura wynosi 250 tys. zł. Biuro Województwa Śląskiego jest piątym (po dolnośląskim, małopolskim, lubelskim i opolskim) polskim biurem regionalnym w Brukseli. Biuro Regionalne Województwa Śląskiego Avenue des Arts 50, 1000 Bruxelles Belgia tel.: (+32 2) 514 77 67 fax. (+32 2) 733 92 55 brws.bruksela@silesia-region.pl