Fundusze strukturalne widziane ze Śląska

O możliwościach pozyskiwania funduszy europejskich przez regiony dyskutowano dzisiaj podczas seminarium zorganizowanego przez Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli
Marszałek Olbrycht przedstawił realizowane w Województwie programy europejskie. Zwrócił uwagę na konieczność zmiany sposobu myślenia o tych funduszach. „Przy funduszach strukturalnych nie chodzi o to, by włączać pieniądze europejskie w nasze dotychczasowe projekty” – stwierdził Marszałek – „musimy poszukiwać nowych kierunków działań, projektów rozwojowych, takich jak np. budowa drogi do lotniska w Pyrzowicach, czy budowa regionalnej sieci komputerowej łączącej uczelnie wyższe oraz instytucje i organizacje działające w województwie” – dodał. W panelu dyskusyjnym wzięli także udział Marek Grela – Ambasador Polski przy Unii Europejskiej, przedstawiciele komisji europejskich – Etienne Claeye i Jeroen Jutte oraz przedstawiciele regionów współpracujących z naszym województwem – Północnej Nadrenii-Wesfalii, Nord-Pas de Calais, Walii i Lombardii. Podczas dyskusji Etienne Claeye zwrócił uwagę, iż rozszerzenie Unii stanowi szansę nie tylko dla krajów wstępujących, ale również dla samej Unii. Robocza część inauguracji działalności śląskiego biura regionalnego w Brukseli odbyła się w budynku Polskiej Misji przy UE. Zakończyła ją degustacja śląskich przysmaków.