VI sesja Sejmiku

Apel o bezpłatne odcinki autostrad w województwie, nowe Orliki i przekształcenia w systemie opieki zdrowotnej zdominowały marcową sesję Sejmiku

Sejmik Województwa przyjął „Program Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2013 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2018" wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego programu. W ramach przeprowadzenia oceny powstało także opracowanie „Prognoza oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2013 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2018". Dokument zostanie przekazany wszystkim powiatom i gminom województwa śląskiego.

Radni podjęli także uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011".

Sejmik Województwa Śląskiego przyjął oświadczenie dotyczące bezpłatnego korzystania z odcinków autostrad A1 i A4 na terenie województwa śląskiego. Radni stoją na stanowisku, aby rozporządzenie Rady Ministrów określiło dla naszego regionu dłuższe odcinki autostrad, na których nie będą pobierane opłaty od kierowców. Wnoszą o bezpłatne odcinki autostrad leżących na terenie województwa śląskiego: autostrada A1: węzeł Pyrzowice - węzeł Gorzyce i autostrada A4: węzeł Kleszczów - węzeł Brzęczkowice.

Uchwalono udzielenie pomocy finansowej 30 jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 9 990 000 zł na budowę kompleksów sportowych w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012". Pomoc otrzymają gminy: Miedźno, Dąbrowa Zielona, Radziechowy-Wieprz, Nędza, Krzanowice, Włodowice, Koniecpol, Żarki, Blachownia, Tworóg, Ciasna, Pyskowice, Zebrzydowice, Boronów, Bobrowniki, Niegowa, Piekary Śląskie, Cieszyn, Czernichów, Myszków, Jasienica, miasta: Chorzów, Jastrzębie-Zdrój, Jaworzno, Zabrze, Sosnowiec, gmina i miasto: Czerwionka-Leszczyny, powiaty: kłobucki, myszkowski, bieruńsko-lędziński. W tym roku dofinansowanie otrzymały gminy, które nie posiadają jeszcze kompleksu sportowego Orlik oraz te, w których roczny dochód budżetu na mieszkańca wynosi poniżej 1000 zł.

Gmina Kuźnia Raciborska otrzyma pomoc finansową w wysokości 3,1 mln zł na realizację projektu „Południowo-Zachodni Szlak Cysterski" w ramach Działania 6.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym na terenie Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych Rud Wielkich w Rudach. Projekt jest realizowany na podstawie umowy partnerskiej województw: Dolnośląskiego, Opolskiego, Małopolskiego i Śląskiego, regionalnych organizacji turystycznych oraz gmin, na terenie których znajdują się obiekty cysterskie.

Radni zdecydowali również o przekształceniach w wojewódzkich jednostkach ochrony zdrowia.

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju utworzony zostanie Oddział Rehabilitacji Neurologicznej. Rozszerzenie działalności szpitala o 15-łóżkowy oddział pozwoli na wzrost jakości i dostępności świadczonych usług. Na nowopowstałym oddziale leczeni będą pacjenci po przebytych schorzeniach neurologicznych, hospitalizowani uprzednio w Oddziale Neurologii i Oddziale Udarowym.

Przekształcenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku obejmie utworzenie Oddziału I - Dziennego terapii uzależnienia od alkoholu oraz likwidację Oddziału I - Dziennego terapii psychiatrycznej. Pacjenci dotychczas leczeni w likwidowanym oddziale będą mieli zapewnioną ciągłość świadczeń bez ograniczenia ich dostępności i jakości w Oddziale Psychiatrycznym dziennym.

Likwidacji ulegnie także Ośrodek Rehabilitacyjny dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych w Czechowicach-Dziedzicach wchodzący w skład Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach. Likwidacja Ośrodka nie spowoduje ograniczenia lub pogorszenia jakości usług dla pacjentów, gdyż działalność medyczną przejmie niepubliczny zakład opieki zdrowotnej prowadzony przez Stowarzyszenie Promocji Zdrowia Psychicznego „OD NOWA" z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach.

Sejmik podjął uchwałę w sprawie likwidacji Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Katowicach S.P.Z.O.Z. Dalsze udzielanie świadczeń zdrowotnych zapewni niepubliczny zakład opieki zdrowotnej utworzony przez spółkę pracowniczą OLK-MED Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Dworcowej 3.


Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
  Marszałek Adam Matusiewicz Gościem sesji była posłanka Izabela Kloc Radny Michał Wójcik Były radny Piotr Spyra - obecnie wicewojewoda śląski