Ponad 2 mld euro z funduszy europejskich może trafić do Województwa Śląskiego

O tym jak pozyskać te pieniądze śląscy samorządowcy dyskutowali dziś z przedstawicielami Ministerstwa Gospodarki
Podczas spotkania przedstawiono założenia Regionalnego Programu Operacyjnego i Narodowego Programu Rozwoju oraz stan przygotowań naszego kraju do przyjęcia unijnych funduszy. „Regionalny program powinien realizować zasady zrównoważonego rozwoju. Działaniom w gospodarce muszą towarzyszyć działania w sferze społecznej. Nie mogą odbywać się kosztem społeczeństwa” – stwierdził w Sali Sejmu Śląskiego Marszałek Olbrycht. Ewa Freyberg — Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki — zwróciła uwagę na konieczność przygotowania wszystkich szczebli administracji, tak by była ona gotowa do pozyskiwania środków pomocowych z Unii Europejskiej. Narodowy Plan Rozwoju na lata 2004–2006 stanowić będzie podstawę negocjacji między Polską a Unią Europejską w sprawie przyznania środków z Funduszy Strukturalnych oraz Funduszu Spójności. W ramach NPR Województwo Śląskie przygotowuje Regionalny Program Operacyjny. W latach 2004–2006 na jego realizację region może otrzymać 284 mln euro. Ponadto województwo może otrzymać ok. 2 mld euro z Funduszu Spójności oraz programów sektorowych. Zgodnie z założeniami fundusze europejskie będą wykorzystywane na rozwój infrastruktury, przedsiębiorczości, zasobów ludzkich oraz rozwoju lokalnego.