27,61 mln euro na rozwój społeczeństwa informacyjnego

O możliwościach finansowania działań w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego z funduszy europejskich dyskutowano podczas dzisiejszej konferencji regionalnej w Katowicach
Śląskie samorządy, uczelnie, przedsiębiorstwa oraz organizacje otoczenia biznesu mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości 27,61 mln euro. Ponad połowa tej kwoty (59,6%) sfinansowana zostanie ze środków Unii Europejskiej, resztę pokryją jednostki samorządu terytorialnego (22,5%) oraz przedsiębiorstwa prywatne (17,9%). „Rozwój społeczeństwa informacyjnego w naszym województwie, wymaga współpracy władz samorządowych, ale także środowisk przemysłowych i naukowych” – powiedział Marszałek Jan Olbrycht – „tylko takie współdziałanie umożliwi realizację tego wieloletniego przedsięwzięcia”. W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Marszałek Województwa Jan Olbrycht, Prezes Stowarzyszenia „Miasta w internecie” Krzysztof Głomb, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Andrzej Siemaszko, Rektor Uniwersytetu Śląskiego Janusz Janeczek oraz przedstawiciele samorządów, szkół wyższych i przedsiębiorstw. Spotkanie odbyło się w ramach programu PRELUDE, w którym Województwo Śląskie uczestniczy obok 8 innych regionów europejskich. Projekt stwarza szansę dla Województwa Śląskiego i organizacji działających na jego terenie na wymianę doświadczeń z zakresu technologii informacyjnych oraz społeczeństwa informacyjnego z innymi regionami i organizacjami. Umożliwi także lepsze przygotowanie do udziału w VI Programie Ramowym Unii Europejskiej.