Młodzież o sprawach publicznych

W debacie wzięło udział ponad 250 osób z Polski i zagranicy
Kształtowanie postaw obywatelskich poprzez realizację programów szkolnych, wspomaganie rozwoju samorządności dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo we wspólnocie lokalnej i regionalnej – to główne tematy Debaty Samorządowej zorganizowanej pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego, która odbyła dzisiaj się w sali Sejmu Śląskiego w Katowicach. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele młodzieżowych rad miasta, stowarzyszeń i organizacji młodzieżowych, a także nauczyciele. Najliczniej reprezentowanymi miastami były Częstochowa, Sosnowiec i Rybnik. Idea debaty spotkała się z dużym zainteresowaniem nie tylko w województwie, ale również w kraju. Gośćmi byli również młodzi samorządowcy z Kijowa. Udział w debacie wzięło ponad 250 osób. „Chcemy zwrócić uwagę samorządów na problemy ludzi młodych, a jednocześnie uświadomić naszym kolegom, że młodzieżowe rady miasta istnieją właśnie po to, aby im pomagać” – powiedział Daniel Gołębiowski z Młodzieżowej Rady Miasta w Sosnowcu. „Pragniemy, aby debata zachęciła młodzież do działania na arenie politycznej i jednocześnie pokazała, jaki jest obraz śląskiej młodzieży” – dodał Paweł Górnik, przewodniczący MRM w Cieszynie. Zdaniem młodych działaczy spotkanie to stanowi początek współdziałania rad młodzieży działających w wielu miastach naszego regionu. W ich zamierzeniach jest powołanie w niedalekiej przyszłości Sejmiku Młodzieży Województwa Śląskiego.