Nagrody za osiągnięcia dydaktyczne

Marszałek uhonorował wybitnych nauczycieli
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Marszałek Województwa Śląskiego wręczył nagrody za osiągnięcia dydaktyczno–wychowawcze. Przyznano je 39 nauczycielom i dyrektorom szkół oraz placówek prowadzonych przez Województwo Śląskie. Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego za osiągnięcia dydaktyczno–wychowawcze przyznawana jest pedagogom za szczególną aktywność i znaczące sukcesy w zakresie pracy naukowej, dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Posiada trzy stopnie i ma charakter finansowy. Nagroda I stopnia to 4 998,90 zł, II stopnia – 2 405,34 zł i III stopnia – 1603,56 zł. Łączna kwota przeznaczona w tym roku na nagrody to 91 434 zł. Nagrody przyznawane są rokrocznie. W bieżącym roku zgłoszono 67 wniosków. Rozpatrzyła je komisja, w skład której wchodzili przedstawiciele Zarządu Województwa, Sejmiku Województwa Śląskiego, związków zawodowych oraz Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego. „Ten zawód wymaga powołania. Każdy uczeń bez trudu rozróżni nauczyciela z powołania od nauczyciela z obowiązku. Dziękuję Państwu, którzy to powołanie realizujecie” – powiedział podczas dzisiejszej uroczystości w Bibliotece Śląskiej Marszałek Województwa Śląskiego dr Jan Olbrycht.
Załączniki
Lista nagrodzonych