Porozumienie o współpracy między Województwem Śląskim a Rządem Walii

Dziś w Cardiff, Marszałek Województwa Śląskiego Jan Olbrycht i Pierwszy Minister Walii Rhodri Morgan podpisali Porozumienie o współpracy między Województwem Śląskim a Rządem Walii (Wielka Brytania)
Porozumienie zakłada wymianę doświadczeń, informacji i realizację przedsięwzięć w takich dziedzinach jak rekultywacja, rewitalizacja terenów poprzemysłowych, przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym, turystyka, edukacja oraz rozwój obszarów wiejskich. Zarząd Województwa Śląskiego oraz Rząd Walii zamierzają wspierać inicjatywy gospodarcze, społeczne i kulturalne, wzmacniać rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, a także współpracować w pozyskiwaniu funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Strony wyrażają nadzieje iż, porozumienie wniesie pozytywny wkład w proces integracji Rzeczypospolitej Polskiej z Unią Europejską. Sygnatariusze będą pogłębiać dotychczasowe kontakty między Województwem Śląskim i Walią oraz umacniać przyjazne stosunki pomiędzy społecznościami obu regionów. Podjęte zostaną działania w celu zainteresowania nawiązaniem współpracy odpowiadających sobie partnerów z regionów. Dla realizacji porozumienia utworzony zostanie Komisja Mieszana, której celem będzie kontrola realizacji wyznaczonych celów oraz wdrażanie wspólnych projektów. Porozumienie zawarte jest na okres czterech lat, z możliwością jego przedłużenia. Podpisanie porozumienia było najważniejszym punktem wizyty delegacji Województwa Śląskiego w Wali. W uroczystości brał udział także Wicemarszałek Województwa Śląskiego dr Grzegorz Szpyrka.
Załączniki

Linki do stron zewnętrznych
Walia - strona internetowa