Konwent Sejmików Wojewódzkich

W obradach uczestniczył Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Bogusław Śmigielski. Przez cztery dni samorządowcy z całego kraju debatowali i ustalali wspólne strategie. Mogli także zobaczyć jak rozwija się na Podkarpacie. Samorządowcy odwiedzili również Lwów.

Najważniejszym tematem, którym zajmowali się samorządowcy, była kwestia prezydenckiego projektu ustawy o wzmocnieniu udziału mieszkańców w samorządzie terytorialnym. Dzięki tej ustawie grupy mieszkańców będą mogły zgłaszać swoje projekty uchwał i decydować o inwestycjach lub remontach w swojej okolicy. Mówił o tym między innymi Przewodniczący Konwentu Przewodniczących Sejmików RP Kazimierz Barczyk. Samorządowcy rozmawiali także o tym, jak zachęcić mieszkańców do takiej współpracy z samorządem.

W dyskusji wziął udział także przewodniczący Podkarpackiego Sejmiku Studenckiego Grzegorz Kolasiński, który omówił działalność Sejmiku Studenckiego - pierwszej takiej organizacji w kraju. Zachęcał przewodniczących innych sejmików do tworzenia podobnych struktur u siebie.

Uczestnicy Konwentu ustalili, że we wrześniu 2011 roku zostanie zorganizowane spotkanie merytoryczne dyrektorów Kancelarii Sejmików RP, na którym zostaną omówione sprawy związane z funkcjonowaniem tych Kancelarii.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.