Jak głosować w wyborach samorządowych?

W niedzielę 27 października br. wybierzemy naszych przedstawicieli do rad gmin, rad powiatów i sejmiku województwa. Po raz pierwszy wybierać będziemy wójtów, burmistrzów i prezydentów
Zgodnie z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej każda karta do głosowania będzie miała inny kolor. W wyborach do rady gminy będzie to kolor biały, do rady powiatu – żółty, do sejmiku – niebieski. Prezydentów, wójtów i burmistrzów wybierać będziemy na kartach w kolorze różowym. Głos oddaje się stawiając znak „x” w kratce z lewej strony nazwiska jednego tylko kandydata z jednej listy. Wyjątkiem są wybory do rad gmin liczących do 20 tys. mieszkańców, w których głosować można najwyżej na tylu kandydatów, ilu radnych jest wybieranych w danym okręgu wyborczym. W przypadku, gdy w wyborach na wójta lub burmistrza występuje tylko jeden kandydat wyborca głosuje stawiając znak „x” w kratce oznaczonej słowem „TAK” lub kratce ze słowem „NIE” z lewej strony nazwiska kandydata. Głos jest nieważny w przypadku oddania głosu na kandydatów z różnych list, lub gdy wyborca nie wybierze nikogo. W tym roku w województwie do udziału w wyborach jest uprawnionych 3 720 251 osób. O 2828 mandatów w radach miast i gmin rywalizuje 20 701 kandydatów, o 399 miejsc w radach powiatu – 3751 osób. O 48 mandatów radnego Województwa Śląskiego ubiega się 1092 kandydatów. W wyborach na prezydenta, wójta i burmistrza o 167 stanowisk rywalizuje 742 kandydatów. Lokale wyborcze będą czynne w niedzielę od godziny 6:00 do 20:00