Przekazano lotnisko Katowice w Pyrzowicach

Skarb Państwa przekazał Województwu Śląskiemu lotnisko Katowice w Pyrzowicach
Akt darowizny w imieniu Skarbu Państwa podpisał starosta tarnogórski Antoni Jankowski a w imieniu Zarządu Województwa Śląskiego Jan Olbrycht i Lucjan Kępka. Zarząd Województwa podpisał również umowę z Górnośląskim Towarzystwem Lotniczym na mocy której przekazano spółce w zarządzanie i dzierżawę teren lotniska. Lotnisko Katowice zajmuje 548 ha. Rozwój lotniska i transportu lotniczego jest jednym z priorytetów rozwoju regionalnego.