Ogłoszono konkurs w dziedzinie turystyki na rok 2003

Druga edycja konkursu na dofinansowanie projektów w dziedzinie turystyki
Dotacje przekazane zostaną m.in. na wytyczenie i oznakowanie szlaków turystycznych i kulturowych, szkolenie kadr turystycznych, organizację imprez turystycznych, a także opracowywanie ekspertyz dotyczących rozwoju turystyki w regionie. O dofinansowane mogą się ubiegać instytucje promujące atrakcje turystyczne Województwa Śląskiego oraz organizujące konferencje, sympozja, seminaria oraz konkursy o tematyce turystycznej. W konkursie mogą wziąć udział stowarzyszenia turystyczne, fundacje, turystyczne samorządy gospodarcze oraz inne turystyczne organizacje „non–profit” z terenu Województwo Śląskiego. Wnioski można składać w terminie do 31 stycznia 2003 roku w Biurze ds. Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach (p. 378), ul. Ligonia 46, 40–037 Katowice, tel. +48 (32) 257 20 00. Szczegółowe informacje i wzory wniosków dostępne są na stronie internetowej Województwa Śląskiego, w Biurze ds. Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach oraz w placówkach zamiejscowych Urzędu Marszałkowskiego w Bielsku–Białej (ul. Piastowska 40, tel. +48 (33) 822 98 25 lub 813 63 04) i Częstochowie (ul. Sobieskiego 7, tel. +48 (34) 324 94 71).tagi: