Kopalnie mogą zmniejszyć swoje długi

Zarząd podjął decyzję o zmniejszeniu zadłużenia kopalń z tytułu opłat ekologicznych na kwotę 40 mln. zł.
Na dzisiejszej konferencji prasowej Marszałek Jan Olbrycht poinformował o działaniach podjętych przez Zarząd Województwa Śląskiego, dzięki którym kopalnie węgla kamiennego mogą zmniejszyć swoje zadłużenie z tytułu opłat ekologicznych. Umorzone mogą zostać opłaty z tytułu emisji zanieczyszczeń do powietrza. Do tej pory z tej możliwości skorzystało 20 likwidowanych kopalń, umorzenia wyniosły łącznie ponad 24 mln. zł. Do końca roku zmniejszyć swoje długi mogą jeszcze 33 działające kopalnie. Kwota umorzeń może wynieść 16 mln zł. Zarząd Województwa Śląskiego podjął już stosowne decyzje w tej sprawie, w tej chwili trwają uzgodnienia z poszczególnymi zakładami. Na zawarcie umów mają one czas do końca roku. W tym roku kwota opłat ekologicznych pobieranych od firm ma wynieść ok. 200 mln zł. Pieniądze te nie trafiają do budżetu województwa, lecz są przekazywane do funduszy ochrony środowiska. Oddłużenie jest możliwe na podstawie ustawy „O dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych” z dnia 26 listopada 1998. Marszałek Jan Olbrycht poinformował również o tym, że Komisja Europejska podjęła ostateczną decyzję w sprawie finansowania budowy drogi do lotniska w Pyrzowicach. Informacja pochodzi z warszawskiego przedstawicielstwa komisji. Z tych pieniędzy finansowana będzie budowa pierwszej części drogi w Siewierzu, natomiast z pieniędzy rządowych druga jej część przebiegająca przez Mierzęcice.
Załączniki
Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw górniczych