Powstaje nowy projekt międzyregionalny

Dziś w Katowicach zakończono robocze spotkanie polsko-francusko-niemieckiego zespołu
"Określiliśmy tematy. To początek, teraz rozpoczynamy szukać rozwiązań" – powiedział Klaus Weßler – Radca Ministerialny w Kancelarii Stanu Północnej Nadrenii–Westfalii – podczas spotkania kończącego wstępne konsultacje dotyczące realizacji wspólnego międzyregionalnego projektu, który finansowany będzie ze środków Unii Europejskiej. Podczas zakończonego dziś dwudniowego spotkania określono zakres współpracy w ramach tzw. regionalnego trójkąta weimarskiego. Eksperci z Północnej Nadrenii–Westfalii, Nord–Pas de Calais i Województwa Śląskiego ustalili, iż koncentrować się ona będzie na restrukturyzacji społeczno–gospodarczej regionów, zagadnieniach rynku pracy i zagadnieniach związanych z tworzeniem nowoczesnej administracji publicznej. Współpraca realizowana będzie w ramach inicjatywy wspólnotowej Unii Europejskiej Interreg III C wspierającej współpracę regionów UE. Według wstępnych ustaleń realizowany wspólnie projekt dotyczyć będzie m.in. tworzenia nowych miejsc pracy, rewitalizacji tzw. trudnych dzielnic dużych miast i utworzenia regionalnej szkoły administracji publicznej kształcącej także w zakresie współdziałania w ramach struktur europejskich. "Ta propozycja będzie rozważana przez Zarząd Województwa w najbliższym czasie" – zapowiedział obecny na spotkaniu Marian Jarosz, Członek Zarządu Województwa Śląskiego. „Duże doświadczenie w zakresie kształcenia administracji mają Francuzi, a my moglibyśmy z nich skorzystać”. Zdaniem Erica Cabarez, eksperta z Nord–Pas de Calais, przyjęty we Francji model kształcenia ustawicznego okazał się efektywny i pozwala na dostosowanie kierunków kształcenia do bieżących potrzeb mieszkańców. Podczas następnego spotkania zaplanowanego na początek przyszłego roku określona zostanie strategia realizacji tego wspólnego projektu międzyregionalnego.