Ruszają szkolenia dla samorządów

W zajęciach dotyczących funduszy pomocowych weźmie udział ponad 300 urzędników
Regionalny Komitet Sterujący Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich i SAPARD zatwierdził zasady realizacji programu szkoleniowego pn. „Budowanie Potencjału Instytucjonalnego Administracji Lokalnej i Regionalnej”. Na realizację programu Bank Światowy udzielił 10 mln euro kredytu. Umowę w tej sprawie podpisał już Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. W zajęciach trwających od lutego do września br. weźmie udział ok. 300 urzędników i radnych z 33 gmin wiejskich, miejsko– wiejskich oraz miast z terenu Województwa Śląskiego. W programie szkolenia przewidziano zajęcia związane m.in. z realizacją projektów, wspieraniem rozwoju gospodarczego, planowaniem strategicznym, polityką na rynku pracy oraz rozwojem edukacji i infrastruktury. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Wnioski należy składać w terminie do 21 stycznia 2003 roku. Szczegółowych informacji udziela Wydział Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Powstańców 28, pokój 203, tel. +48 (32) 20 78 652. Pytania można kierować również drogą elektroniczną na adres: biuro.paow@silesia-region.pl
Załączniki
Formularz aplikacyjny
Kryteria oceny wniosku aplikacyjnego
Formularz aplikacyjny