Spotkanie koordynatorów programu Partner

Przedstawiono ostatnie wersje Narodowego Planu Rozwoju i Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
W piątek, 7 lutego br. odbyło się kolejne spotkanie koordynatorów programu Partner. W czasie spotkania przedstawiono zaakceptowany przez Radę Ministrów Narodowy Plan Rozwoju oraz Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego. ZPORR określa kierunki działań, które mogą otrzymać w latach 2004–2006 wsparcie z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
Linki do stron zewnętrznych
Ostatnie wersje dokumentów: Narodowy Plan Rozwoju i Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego.