Agencje rozwoju lokalnego partnerami w budowie programu łagodzenia skutków bezrobocia

Rozpoczęto prace nad łagodzeniem skutków zwolnień w górnictwie
Założenia rządowego programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudniania w górnictwie były tematem spotkania agencji rozwoju lokalnego z Członkiem Zarządu Województwa Śląskiego Marianem Jaroszem. Współorganizatorem spotkania była Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego. Współpraca z agencjami rozwoju regionalnego pozwoli na efektywniejsze wykorzystanie środków przeznaczonych na łagodzenie skutków restrukturyzacji. Ustalono, iż w ciągu 10 dni wszystkie instytucje przedstawią propozycje działań oczekiwanych przez środowiska gospodarcze i lokalne. „Program łagodzenia skutków restrukturyzacji zatrudniania w górnictwie będzie propozycją konkretnych przedsięwzięć tworzących nowe miejsca pracy. Dzięki przeprowadzonym rozmowom agencje rozwoju lokalnego, strefy aktywności gospodarczej i inkubatory przedsiębiorczości włączą się w jego realizację” – powiedział po spotkaniu Marian Jarosz. Ustalono także, iż Zarząd Województwa Śląskiego wystąpi do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z wnioskiem o wsparcie działań prowadzonych w ramach programu przez agencje.