Doświadczenia walijskie szansą dla Województwa Śląskiego

Doświadczenia walijskie mogą stać się pomocne w wykorzystaniu funduszy unijnych przez Województwo Śląskie
O doświadczeniach w pozyskiwaniu funduszy unijnych dyskutowali wczoraj podczas konferencji przedstawiciele instytucji rozwoju regionalnego z Walii ze śląskimi samorządowcami oraz naukowcami. Walijczycy przedstawili swoje doświadczenia w pozyskiwaniu i wdrażaniu funduszy europejskich oraz prowadzenia polityki regionalnej. Marszałek Województwa Śląskiego Michał Czarski zaprezentował działania Samorządu Województwa dotyczące polityki regionalnej w obecnej kadencji samorządu. „Nadrzędnym celem działań Samorządu Województwa jest prowadzenie działań na rzecz rozwoju całego regionu z wykorzystaniem jego zasobów oraz uwzględnieniem potrzeb mieszkańców oraz ich udziału w podejmowanych działaniach” – stwierdził podczas wykładu Marszałek. Podkreślił on także znaczenie opracowywanego przez Samorząd Województwa "Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego" oraz potrzebę wsparcia rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw. "Należy dążyć do jego dofinansowania, aby sektor ten mógł być kreatorem nowych miejsc pracy. Województwo Śląskie uczestniczy w kilku programach Unii Europejskiej skierowanych do małych i średnich przedsiębiorstw, takich jak PRELUDE (wspieranie lokalnego i regionalnego rozwoju gospodarki cyfrowej w Europie) czy Plato-Silesia" – powiedział podczas wystąpienia Marszałek Czarski. Konferencja odbyła się w ramach współpracy między Województwem Śląskim a Walią. Zgodnie z zapisami podpisanego w październiku ub. r. porozumienia, strona Walijska wspiera swoim doświadczeniem starania Województwa Śląskiego w dostępie do funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Współorganizatorem konferencji była Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach. W spotkaniu udział wzięli m.in. Alexia Middleton z Centrum Europejskiego ds. Walii oraz Martyn Jeffries z Biura ds. Kontaktów Europejskich oraz przedstawiciele Uniwersytetu w Glamorgan. Akademię Ekonomiczną w Katowicach reprezentował rektor- prof. Florian Kuźnik.