Marszałek patronem Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2003 w Województwie Śląskim

Rozpoczęto przygotowania do organizacji największego turnieju na Śląsku
Marszałek Michał Czarski gościł dziś Prezesa Zarządu Śląskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Katowicach Józefa Kozdrosia. W czasie spotkania rozmawiano o organizacji „Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2003”. Zaproponowano, aby tegoroczna dziewiąta edycja turnieju stała się dniem sportu i rekreacji dla wszystkich, zwłaszcza dla młodzieży szkolnej. Marszałek objął honorowy patronat nad przedsięwzięciem. Sportowy Turniej Miast i Gmin to coroczna, jednodniowa impreza odbywająca się w ramach Światowych Dni Sportu. Uczestnictwo w turnieju polega na jak najszerszym udziale mieszkańców miast i gmin w zawodach i zabawach sportowych. Zwycięzcą będzie gmina, w której największy odsetek mieszkańców weźmie aktywny udział w zawodach. W zeszłorocznej edycji wzięło czynny udział ponad pół miliona mieszkańców z 30 miast i gmin Województwa Śląskiego. Puchar dla powiatu za najliczniejszy udział mieszkańców w turnieju otrzymał Sosnowiec, gdzie w zawodach uczestniczyło ponad 172 tys. osób. W spotkaniu uczestniczył także Wiceprezes Zarządu Antoni Jazienicki oraz Prezes Zarządu Głównego TKKF Mieczysław Borowy.