Technologia satelitarna na usługach geodezji

W Katowicach otwarto pierwsze w Polsce, trzecie w Europie oraz ósme na świecie Centrum Zarządzania Systemem "Aktywna Sieć Geodezyjna (ASG-PL)"
Aktywna Sieć Geodezyjna jest systemem dokonywania pomiarów na powierzchni ziemi przy pomocy satelitarnej technologii GPS (Global Positioning System). ASG –PL charakteryzuje się niespotykaną dotychczas dokładnością pomiarów. Dzięki wykorzystaniu satelitarnego systemu „NAVSTAR GPS” potrafi on wyznaczyć położenie punktu na powierzchni ziemi z dokładnością do dwóch centymetrów podczas pomiaru, oraz do kilku milimetrów po korekcie obliczeń. „Zgodnie z przyjętą Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego preferujemy nowe rozwiązania, nowoczesne technologie. Ten system jest przykładem takiego rozwiązania” – powiedział podczas uroczystości otwarcia Marszałek Województwa Śląskiego Michał Czarski. System będzie wykorzystywany przy pomiarach powierzchni ziemi oraz w organizacji transportu drogowego i kolejowego. Będzie go można wykorzystać do ewidencji zasobów leśnych, badań tras i stanu torowisk w kolejnictwie, przebiegu linii energetycznych, aktualizacji map topograficznych oraz pomiarów geodezyjnych. Dane zebrane przez ASG pozwolą na lokalizację zagrożeń i koordynację prac służb ratowniczych, straży pożarnej oraz policji. Powstanie Centrum możliwe było dzięki zawartemu w maju 2001 porozumieniu Województwa Śląskiego z Głównym Geodetą Kraju oraz Wojewodą Śląskim. Biuro zostało wyposażone przez Głównego Geodetę Kraju, natomiast Województwo Śląskie będzie zarządzało systemem. System ASG składa się z sieci stacji referencyjnych, serwisu obliczeniowego, znajdującego się w Centrum Zarządzania oraz segmentu odbiorcy. Sieć stacji to sześć zautomatyzowanych, bezobsługowych stacji GPS rozlokowanych w województwie (Katowice, Tarnowskie Góry, Wodzisław Śląski, Żywiec, Kłobuck i Lelów). Dane do Centrum Zarządzania spływają też z dziewięciu stacji w ośrodkach naukowych, m.in. Centrum Badań Kosmicznych w Warszawie, Uniwersytet Warmińsko–Mazurski w Olsztynie, AGH w Krakowie oraz Akademia Rolnicza we Wrocławiu. Segment odbiorców to użytkownicy systemu, wyposażeni w odpowiednie odbiorniki GPS, umożliwiające wykonywanie pomiarów terenowych. Zebrane dane przekazywane są drogą internetową do Centrum Zarządzania. ASG–PL skraca czas i zmniejsza koszty wykonywania pomiarów terenowych w stosunku do metod tradycyjnych. Wyniki obliczeń prowadzonych przez Centrum mogą być otrzymywane co godzinę dla obszaru Województw Śląskiego, Małopolskiego i Mazowieckiego oraz co 24 godziny dla reszty kraju. W uroczystości otwarcia wzięli udział m.in. Główny Geodeta Kraju Jerzy Albin, Wicewojewoda Śląski Teresa Randak, Członek Zarządu Województwa Śląskiego Wiesław Maras oraz przedstawiciele wyższych uczelni i Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Centrum mieści się w Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy ul. Granicznej 29 w Katowicach.
Linki do stron zewnętrznych
Centrum Zarządzania Systemem "Aktywna Sieć Geodezyjna (ASG-PL)"