Wspólnie o przyszłości Europy

O modelu społecznym i gospodarczym zjednoczonej Europy dyskutowali dzisiaj w Sali Sejmu Śląskiego przedstawiciele rządu, parlamentu, władz regionu, nauki i duchowieństwa
Podczas konferencji dyskutowano nad przyszłością gospodarczą Unii Europejskiej i zasadach polityki regionalnej. „W interesie Polski jest przystąpienie do takiej Unii Europejskiej, która jest liczącym się partnerem w polityce światowej. Chcemy być w Unii która będzie silna i konkurencyjna ekonomicznie” – stwierdziła podczas wystąpienia Sekretarz Stanu w MSZ prof. Danuta Hűbner. Ks. abp Damian Zimoń skupił swoją uwagę na etycznym problemie bezrobocia. Zdaniem Metropolity Katowickiego, zjawiska bezrobocia nie należy analizować tylko w kategoriach ekonomicznych, lecz także etycznych. Marszałek Michał Czarski przedstawił sposoby wykorzystania przez Województwo środków Unii Europejskiej w latach 2004 – 2006. Szacuje się, że z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, programów ministerialnych oraz Regionalnego Programu Operacyjnego regionowi może przypaść ok. 2,2 mld euro. Zdaniem Marszałka Czarskiego region posiada doświadczenie w wykorzystaniu środków pomocowych. „Dzięki tym działaniom nasz region miał szansę przećwiczyć ścieżki tworzenia projektów i ich realizacji. Doświadczenie to przełoży się w konsekwencji na szybszy rozwój regionu” – stwierdził podczas konferencji Marszałek. Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Janusz Janeczek wyraził nadzieję, że „głosy przedstawiane w ramach dzisiejszego Forum będą podstawą dla kształtowania oficjalnego stanowiska Polski w sprawach europejskich.” Konferencja odbyła się w ramach programu konferencji realizowanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych pod nazwą Forum „Wspólnie o przyszłości Europy”. Patronat nad Forum objął Prezydent i Premier Rządu RP. Ideą przedsięwzięcia jest stworzenie otwartej platformy dla wyrażania poglądów, opinii i propozycji dotyczących stanowiska Polski w najważniejszych sprawach dotyczących instytucji europejskich i wspólnych polityk we wszystkich dziedzinach działania Unii Europejskiej. W spotkaniu wzięli udział m.in. Przewodnicząca Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych prof. Genowefa Grabowska, Przewodniczący Komisji Europejskiej Sejmu RP Józef Oleksy, senator RP prof. Edmund Wittbrodt oraz ekspert do spraw polityki regionalnej dr Jan Olbrycht.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Marszałek Michał Czarski i Minister Danuta Hűbner Minister Danuta Hűbner i Przewodniczący Komisji Europejskiej Sejmu RP Józef Oleksy podczas konferencji prasowej Wicemarszałek Sergiusz Karpiński, Metropolita Katowicki ks. abp Damian Zimoń i Członek Zarządu Województwa Marian Jarosz w Sali Sejmu Śląskiego Przewodniczący Komisji Europejskiej Sejmu RP Józef Oleksy, Sekretarz Stanu w MSZ prof. Danuta Hűbner, Przewodnicząca Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych prof. Genowefa Grabowska, Marszałek Województ Sala Sejmu Śląskiego