Przyjęto Wojewódzki Program Rozwoju Bazy Sportowej

Sejmik Województwa Śląskiego uchwalił Wojewódzki Program Rozwoju Bazy Sportowej na rok 2003
Dofinansowanie z budżetu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na kwotę 21,8 mln zł uzyska 47 inwestycji. Za priorytetowe przyjęto inwestycje w gminach, które nie posiadają hal sportowych i sal gimnastycznych. Na liście znajdują się 23 inwestycje kontynuowane z lat ubiegłych oraz 24, których realizacja rozpoczyna się w 2003 roku.
Załączniki
Wojewódzki program rozwoju bazy sportowej na rok 2003