Nauka tolerancji

Tolerancja a bezrobocie, bieda i zjawiska patologiczne oraz granice tolerancji to tematy zorganizowanej w Sali Sejmu Śląskiego konferencji "Wychowanie do tolerancji"
"W Polsce nie ma obecnie problemów związanych z mniejszościami narodowymi bądź nietolerancją na tle religijnym lub rasowym. Warto jednak przypominać o konieczności pielęgnowania i rozwijania tolerancji jako fundamentalnego elementu nowoczesnej demokracji" – powiedział otwierając konferencję Wicemarszałek Województwa Sergiusz Karpiński. W czasie obrad omówiono zagadnienia związane z upowszechnianiem edukacji humanitarnej, ideą wolontariatu oraz rolą tolerancji w dobie społecznych przemian. W konferencji uczestniczyli nauczyciele, studenci, przedstawiciele wyższych uczelni oraz samorządowcy. W popołudniowych dyskusjach panelowych rozmawiano m.in. o metodach krzewienia tolerancji, idei szkół integracyjnych oraz roli wolontariatu. Organizatorem spotkania był Regionalny Ośrodek Metodyczno–Edukacyjny "Metis" w Katowicach.