Samorząd zaprasza do odwiedzenia regionu

Promocja Śląska w Warszawie
24 kwietnia w Centrum Multimedialnym Foksal w Warszawie odbyła się konferencja prasowa poświęcona promocji turystycznej Województwa Śląskiego. Organizatorem spotkania była Polska Organizacja Turystyczna oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. „Wspieramy tworzenie w regionie nowych gałęzi gospodarki, szczególnie tych związanych z sektorem usług, a to w połączeniu z walorami krajobrazowymi i dobrami kultury stanowi obiecujący potencjał dla rozwoju turystyki” – tak Michał Czarski prezentował dziennikarzom perspektywy rozwoju turystyki w Województwie Śląskim. Marszałek zapraszał do odwiedzania województwa śląskiego nie tylko zwolenników aktywnej turystyki w Beskidach czy Jurze Krakowsko–Częstochowskiej ale także turystów zainteresowanych zwiedzaniem zabytków i poznawaniem regionalnego dziedzictwa kultury. Marszałek Czarski zwrócił także uwagę na potrzebę rozwijania turystyki przemysłowej przywołując przykłady intratnego zagospodarowania starych kopalń, hut i fabryk w niektórych krajach UE. Marszałek zapowiedział powołanie w październiku b.r. Śląskiej Organizacji Turystycznej. Jej zadaniem będzie promocja regionu oraz stworzenie sprawnego systemu informacji turystycznej. W skład Organizacji wejdą zarówno przedstawiciele samorządów lokalnych jak i przedsiębiorcy oraz firmy turystyczne. Podczas konferencji przewodniczący Związku Gmin Jurajskich - Adam Markowski przedstawił plany rozwoju turystyki aktywnej na Wyżynie Krakowsko–Częstochowskiej. W spotkaniu uczestniczył także Jerzy Kłudka - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego oraz Wojciech Kodłubański - Wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej.