Śląscy Spółdzielcy u progu Unii Europejskiej

Tegoroczne spotkanie spółdzielców zdominowała tematyka europejska
W sali Sejmu Śląskiego odbyło się doroczne spotkanie spółdzielców zorganizowane przez Spółdzielczą Radę Województwa Śląskiego. Patronat nad spotkaniem objął Marszałek Województwa Śląskiego. Gościem spółdzielców był Wojewoda Lechosław Jarzębski. Podczas spotkania dyskutowano o dostosowaniu polskiej spółdzielczości do funkcjonowania według standardów obowiązujących w Unii Europejskiej. Wojewoda przypomniał, że spółdzielczość tradycyjnie odgrywa w krajach Piętnastki znaczącą rolę jako jeden z najbardziej efektywnych modeli działalności gospodarczej, zwłaszcza w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. "W procesie integracji spółdzielczość umacnia i rozwija społeczeństwo obywatelskie oraz może być szkołą przedsiębiorczości. Jest elastyczna, szybko reaguje na zapotrzebowanie rynku i zmieniające się warunki działalności" – podkreślił Wojewoda. W Unii Europejskiej na śląskich spółdzielców czekają trudne wyzwania: konfrontacja z rynkiem europejskim, silna i bezwzględna konkurencja oraz wymóg awansu technologicznego. Marszałek Michał Czarski podkreślił, że sektor małych i średnich przedsiębiorstw, do którego zaliczają się spółdzielnie, będzie liczącą się siłą napędową rozwoju województwa. "Powinnością władz samorządowych jest stworzenie warunków dla wzmocnienia i dalszego rozwoju spółdzielczości" – stwierdził Michał Czarski. Marszałek przedstawił zadania Regionalnego Programu Operacyjnego. Zgodnie z jego założeniami w Województwie fundusze europejskie będą wykorzystywane na rozwój infrastruktury, przedsiębiorczości, zasobów ludzkich oraz rozwoju lokalnego. Przewiduje się, że na realizację Programu Operacyjnego Województwo w latach 2004- 2006 może pozyskać 270,6 mln euro. W Województwie Śląskim działa 1270 spółdzielni. Spotkaniu w Urzędzie Wojewódzkim towarzyszyła wystawa produktów i usług śląskich spółdzielców. Dominowała branża spożywcza.