Outplacement – koło ratunkowe w niepewnej sytuacji na rynku pracy

Prawa pracownika w obliczu zwolnień grupowych oraz wsparcie instytucjonalne osób pozostających bez zatrudnienia, to główne tematy konferencji „Outplacement = satysfakcjonująca kontynuacja kariery zawodowej"

Spotkanie zorganizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach odbędzie się 18 grudnia na Wydziale Teologicznym UŚ. 

Konferencja nawiązuje bezpośrednio do obecnej sytuacji panującej zarówno w naszym regionie, jak i w całym kraju, mającej swoje odzwierciedlenie między innymi w coraz liczniejszych zgłoszeniach zakładów pracy planów zwolnień grupowych. Ideą konferencji jest przedstawienie dostępnych rozwiązań, z których mogą korzystać zarówno pracodawcy, jak i zwalniani pracownicy - powszechnie określanych jako działania outplacementowe. Swoje propozycje w tym temacie przedstawią reprezentanci publicznych służb zatrudnienia oraz inne instytucje działające na regionalnym rynku pracy, publiczne i prywatne.

W programie znalazły się wystąpienia przedstawicieli Wydziału Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności, Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach oraz instytucji realizujących programy outplacementowe - PUP w Będzinie, L.Grant HR consulting.  Całość zakończy panel dyskusyjny.

Linki do stron zewnętrznych
Program konferencji i formularz zgłoszeniowy